Պոչը գազերի մշակման սահող

  • Tail gas treatment skid

    Պոչի գազի մաքրման դահուկ

    Բնական գազի պոչամբարի մաքրման դահուկը հիմնականում օգտագործվում է ծծմբի վերականգնման սարքի պոչամբարի, ինչպես նաև ծծմբի վերականգնող սարքի հեղուկ ծծմբի ավազանի և TEG թափոնների գազերի հետ գործելու համար: