Գոլորշիացման բյուրեղացում Skid

  • Evaporation crystallization skid

    Գոլորշիացման բյուրեղացման դահուկ

    Բնական գազի մաքրման կայանի կեղտաջրերի մաքրման մեջ գոլորշիացման բյուրեղացման սահիկի կիրառումը պետք է վերլուծվի Na2SO4-NaCl-H2O ֆազային դիագրամի հետ համատեղ: Գոլորշիացվող բյուրեղացումը ոչ միայն աղի և ջրի տարանջատման գործընթաց է, այլև կարող է միավորել յուրաքանչյուր անօրգանական աղի լուծելիության բնութագրերը՝ գոլորշիացման բյուրեղացման համակարգում արդյունավետորեն քայլ առ քայլ առանձնացնելու անօրգանական աղը: